En författare – Marianne Cedervall

Taltidningen har träffat författaren Marianne Cedervall för att fråga om hennes författarskap och hur hon ser ut.