Blodtrailern

Under våren besöker Region Västmanlands blodtrailer några av länets kommuner. Taltidningen har intervjuat Karin Delborn Höök, samordnare för blodgivningen i Västmanland.