Förstärkningsläge

Vad betyder det egentligen då vården pratar om stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Taltidningen har träffat Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren för att få svar.

Nya ledstråk

Vid huvudentrén till Västmanlands sjukhus Västerås har man bytt ut ledståken. Taltidningen har stämt träff med en som ofta käppar sig fram där, Monica Fredriksson.

Året på Västmanlands Teater

En stor del av teateråret fick ställas in med anledning av Coronapandemin, men om restriktionerna lättar kan publiken ta del av några av höstens tilltänkta föreställningar under våren 2021. Det berättar teaterchefen Niklas Hjulström.

KBT terapi

Nu finns det ett digitalt självhjälpsprogram baserat på KBT, kognitiv beteendeterapi, som syftar till att minska oro kopplad till covid-19. Taltidningen har träffat Mattias Damberg, biträdande Hälso- och Sjukvårdsdirektör och områdeschef Nära Vård i Region Västmanland.