Covid-19 läget den 8 januari 2021

Västmanland, ett jämförelsevis bättre läge än befarat. Taltidningen har träffat Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare och vårdhygienöverläkare i Västmanland.