Covid-19 läget den 4 januari 2021

Minskat antal Covid-19 patienter på Västmanlands läns sjukhus. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.