Nya ledstråk

Vid huvudentrén till Västmanlands sjukhus Västerås har man bytt ut ledståken. Taltidningen har stämt träff med en som ofta käppar sig fram där, Monica Fredriksson.