Snabbtest

Nu har region Västmanland börjat använda sig av snabbtest för Covid-19. Hur fungerar det och när gör det nytta? Taltidningen har träffat Jan Gräsberg som är medicinsk ansvarig läkare vid mobil familjeläkare.