Covid-19 vaccin

För att fråga lite om Covid-19 vaccin Har Taltidningen begett sig till enheten för Sjukvårdsfarmaci vid Västmanlands sjukhus. Där har vi träffat Karl-Johan Lindner som är apotekare och chef.