Covid-19 läget den 22 januari

Lite lägre på en hög platå för Västmanlands sjukhus. Taltidningen har ringt upp Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare och vårdhygienöverläkare i Västmanland.