Syntolkat utbud

Det finns ett program med syntolkade kulturevenemang för våren 2021, men i nuläget är det osäkert om något av dessa evenemang kan genomföras. Det berättar Ann-Charlotte Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland och ansvarig för det syntolkade utbudet.