Arboga museum och ny skolorganisation

På förra veckans kommunfullmäktigemöte behandlades ärendena, fastighetsöverlåtelse av fastigheten Arboga Härberget 2 och svar på återremiss om organisationsöversyn om den framtida skolorganisationen. Taltidningen har ringt upp Arbogas kommunalråd, Anders Röhfors Moderaterna.