Antikroppar

På region Västmanlands infektionsklinik har man genomfört en studie hos medarbetare för att få ökad kunskap och bättre verktyg i bekämpningen av coronaviruset. Taltidningen har träffat en av de som håller i studien, Mulki Rashid ST-läkare vid infektionskliniken.