Uppföljning covid-19 den 18 maj

En liten minskning av antalet inlagda covid-19 patienter på intensivvårdsavdelningen vid Västmanlands sjukhus jämfört med förra veckan. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.