Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste fullmäktigemötet handlade det bland annat om svar på medborgarförslag. Taltidningen har träffat kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S).