Ny taxa för hörapparater

Efter debatt och votering så beslutades det på det senaste regionfullmäktigemötet att höja egenavgiften för hörapparater. Taltidningen har intervjuat två av debattörerna.