Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

På det senaste regionfullmäktige ställde vänsterpartisten Fredrik Stockhaus en interpellation angående funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Taltidningen har intervjuat honom.