Omdisponering av sjukvården

Taltidningen har träffat Liselott Sjöqvist (27/3) som ansvarar för omställningen av sjukhusvården i Västmanland för att ta reda på hur Regionen tänker vårda oss invånare nu.