Uppföljning covid-19 den 27 mars

Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård för att fråga om läget gällande covid-19.