Regionstyrelsen

På det senaste sammanträdet var man tvungen att hantera några frågor som regionfullmäktige normalt hanterar. Taltidningen har träffat regionstyrelsens ordförande Denise Norström Socialdemokraterna.