Personal

Region Västmanland har annonserat för att få tag på extra vårdpersonal. Taltidningen har träffat regionrådet Kenneth Östberg för att fråga varför.