Luftvägsspåret

Västmanlands sjukhus har skapat ett luftvägsspår för den som kan vara drabbad av covid-19. Taltidningen har träffat Mattias Damberg, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef nära vård.