Tillgången på vaccin

I förra veckan, v-8, meddelade Sveriges kommuner och regioner att det kommer mer vaccin. Taltidningen har träffat Karl-Johan Lindner, enhetschef för Sjukvårdsfarmaci region Västmanland, för att fråga vad det innebär.

Agenda 2030 – En nulägesanalys

Både glädjeämnen och utmaningar. Så sammanfattar Länsstyrelsens utredare Åsa Sars västmanlänningarnas genomförande av de globala mål som ingår i FN:s världsomfattande handlingsplan Agenda 2030.

Covid-19 läget den 25 februari

Ett något ökat antal smittade och inlagda på Västmanlands sjukhus med Covid-19. Det finns fortfarande vissa orosmoln gällande pandemin. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 5 februari

Utökad smittspårning i skola och arbetsliv trots färre Covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Covid-19 läget den 29 januari

Färre inlagda Covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus men färre doser vaccin än förväntat. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.