Året 2023 med Synskadades Riksförbund Västmanland

Idag minskar antalet medlemmar i många föreningar, men Synskadades Riksförbund Västmanland går mot strömmen. Taltidningen har intervjuat ombudsmannen och verksamhetsutvecklaren Åsa Blom.