Syntolkat utbud

Den kommande höstens syntolkade kulturutbud domineras kraftigt av teaterföreställningar. Taltidningen har intervjuat Lotta Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland.