Kommunfullmäktige i Köping

Flexlinjen utvidgas inte till Munktorp eftersom den åtgärden skulle orsaka alltför långa väntetider för linjens resenärer i Köping. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg.