Regionfullmäktige

På det senaste regionfullmäktigemötet den 19 februari hanterade man bland annat lönepolicy och en motion om gratis eller subventionerat vaccin mot TBE. Taltidningen har tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M), sammanfattat sammanträdet.