Regionfullmäktige juni 2019

Som vanligt har Taltidningen träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M), för att sammanfatta det senaste mötet.