Bästa hälsoindex

Av 30 förvaltningar i fem regioner har Hjälpmedelscentrum det bästa resultatet vad avser hälsoindex. Taltidningen har träffat Hjälpmedelscentrums förvaltningsdirektör Ann-Christine Ahl.