Lika Unika upphör

Vid årsskiftet upphör den nationella samarbetsorganisationen Lika Unika att existera, men Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomson utesluter inte andra samarbetsformer mellan olika funktionshindergrupper i framtiden.