Syntolkat på TV – del 1

Lätthanterligt och lättåtkomligt. Så kan man sammanfatta det syntolkade utbudet i Sveriges Television.