SRF kongress

Taltidningen har träffat Monica Fredriksson, en av SRF-Västmanlands representanter på kongressen.