Läget för SRF Go

2020 blev i mångt och mycket ett förlorat år för resebranschen med anledning av coronapandemin; och läget är fortsatt osäkert. Hur har Synskadades Riksförbunds resebyrå SRF Go hanterat krisen? Resekoordinatorn Paulina Korbak berättar.

Covid-19 läget den 12 mars

Antalet smittade i länet ökar och så även inlagda på Västmanlands sjukhus. Men på äldreboenden ser det bättre ut. Taltidningen har intervjuat Mikael Sars, överläkare på smittskyddsenheten i Region Västmanland.

Ny kulturplan

Region Västmanland har inlett arbetet med att ta fram en kulturplan för åren 2023 – 2026; och nu har du chansen att tycka till. Här intervjuas Region Västmanlands kulturchef Lena Karlström.

Tillgången på vaccin

I förra veckan, v-8, meddelade Sveriges kommuner och regioner att det kommer mer vaccin. Taltidningen har träffat Karl-Johan Lindner, enhetschef för Sjukvårdsfarmaci region Västmanland, för att fråga vad det innebär.