Skyddsförkläden

Vilken nytta har vården av de skyddsförkläden som tillverkas av volontärer i Västerås Arena? Taltidningens Johan Lunner har träffat två av användarna, sjuksköterskan Ina och läkaren Gabriel, som båda arbetar på infektionskliniken.

Projektet Ringa Runt – Sala

Under maj månad kontaktar representanter från Synskadades Riksförbund Sala-Heby samtliga medlemmar i föreningen för att ta reda på hur de klarar sig genom Coronakrisen. Det berättar Marianne Andersson, styrelseledamot i SRF Sala-Heby.