Kommunfullmäktige i Kungsör

Ett medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer behandlades vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde, liksom hamnutvecklingen. Taltidningen har träffat kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S).