Regionfullmäktige i korthet

Ett tvådelat möte, digitalt med alla ledamöter och ett fysiskt med reducerat antal ledamöter. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).