Covid-19 läget den 24 februari

Fortfarande många som insjuknar i Covid-19. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.