Kommunfullmäktige i Fagersta

Fagersta kommun har tillfredsställande ekonomi, men i budgeten för nästa år har man ändå valt att vara aktsam med resurserna inför de förväntat osäkra tiderna. Taltidningen har intervjuat Kommunfullmäktiges ordförande Marino Wallsten (S).