En invigning i Sala

Den 23 november invigdes det nya Västmanlands sjukhus Sala. Taltidningen fanns på plats.