En viktig broschyr i Västerås

Västerås stad har skickat ut en broschyr på temat krisberedskap till samtliga hushåll, men i dagsläget är den inte tillgänglig för personer med synnedsättning som inte använder en dator eller smart mobiltelefon. Taltidningen har intervjuat riskingenjören Johan Ahlström.