Interpellation om arbetet med tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Den frågan ställdes av Vänsterpartiets Fredrik Stockhaus och besvarades av regionstyrelsens ordförande Socialdemokraten Denise Norström. Taltidningen har intervjuat henne.