Det första årsmötet – Fagersta, Norberg

Nu har Synskadades Riksförbunds återuppståndna lokalförening SRF Norringarna haft sitt första ordinarie årsmöte. Föreningens nyvalda ordförande Anita Lilja berättar om årsmötet och om föreningens framtidsplaner.