Regionfullmäktige – februari 2020

Fullmäktiges februarisammanträde innehöll många interpellationer varav två handlade om tillgängligheten för bland annat synskadade. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).

Covid-19

Nu har man bestämt att den nya infektionen från coronaviruset ska kallas covid-19. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård. Intervjun är gjord den 20 februari.

Seniorglädje

Sittgymnastik är en av många stimulerande åtgärder som det hälsofrämjande projektet Seniorglädje i Hallstahammar har att erbjuda. Tommy Pihl fanns på plats vid ett träningspass.

Diabetes och Gula fläcken

Elisabet Granstam, överläkare och forskare vid ögonkliniken Västmanlands sjukhus, har bland annat följt patienter som har fått behandling för ögonkomplikationer på grund av diabetes. Taltidningen har träffat Elisabet Granstam.

Politikerträff i Sala

På måndag, den 24 februari, har du chansen att träffa några kommunpolitiker och ställa frågor. Här intervjuas Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo.

Tryggare Västerås

Västerås Stads kommunikationsstrateg Anneli Sjödin berättar om olika alternativ att anmäla fel och bristande trygghet i stadens fysiska miljö.

Medicintekniska produkter del 12

I dag är det dags för det sista avsnittet i serien om Medicintekniska produkter. Idag handlar det om innovation och framtid. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.