Regionfullmäktige – februari 2020

Fullmäktiges februarisammanträde innehöll många interpellationer varav två handlade om tillgängligheten för bland annat synskadade. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).