Tryggare Västerås

Västerås Stads kommunikationsstrateg Anneli Sjödin berättar om olika alternativ att anmäla fel och bristande trygghet i stadens fysiska miljö.