Synskadades Vänner

Det är en stiftelse som stöttar enskilda synskadade och även Synskadades Riksförbund, men de subventionerar även intressanta kulturevenemang. Ett sådant evenemang äger rum lördagen den 28 mars. Här intervjuas Birgitta Clasing, styrelseledamot i Synskadades Vänner.