Syntolkat på TV – Del 2

Utförligt, men svåråtkomligt för den som inte är van datoranvändare. Så kan man sammanfatta det syntolkade utbudet i TV4.