Covid-19 läget den 19 augusti

Hur ligger det till med smitta och hur ska man tänka som äldre och vaccinerad? Taltidningen har träffat Lars Blad, tillförordnad smittskyddsläkare i Västmanland.