Beredningen för invånardialog

Den som är ordförande för beredningen för invånardialog har också ansvaret för dialogforum för funktionshinderfrågor och pensionärsfrågor. Beredningens ordförande heter Robert Lennes och Taltidningen har träffat honom.