Tre motioner

De handlade om ökad kännedom om patientföreningar och funktionsrättsorganisationer, om Västmanlands beredskap och om mål för kris- och katastrofberedskap i Region Västmanland. Taltidningen har träffat motionären Mikael Andersson Elfgren (M).