Tillgängliga dokument

Hur går det med förändringen av dokumenthanteringen vid region Västmanland så att alla får tillgång till handlingarna? Taltidningen har träffat Vänsterpartiets Fredrik Stockhaus.