En jämställdhetsstrateg

Hjälpmedelscentrum har kommit långt i arbetet med att skapa jämställdhet mellan manliga och kvinnliga brukare. Det konstaterar jämställdhetsstrategen Cecilia Boström som intervjuas i det här inslaget.